Tenojoki.fi

Kolarctic kansio

Lisää Tenon lohesta
TÄÄLLÄ

ARKISTO


27.03.2016 Tenon meritaimenraportti 2016 (Luke) "Meritaimen (Salmo trutta) Tenojoen vesistössä Saaliit ja ekologia" (Luke)

17.12.2014 Tenojoen kalastus- ja saalistilastoinnin vertailua Suomessa ja Norjassa 2013

04.04.2014 lisätty

Kolarctic ENPI CBC - Kolarctic salmon project (KO197) - Report I
Results from the coastal and fjord salmon fishery in 2011 in Nordland, Troms and Finnmark: timing of the salmon catches, wild and escaped salmon, sea- and freshwater ages, sex distributions and other biological parameters

29.03.2014

Kolarctic ENPI CBC - Kolarctic salmon project (KO197) - Report II
Results from the coastal and fjord salmon fishery in 2012 in Nordland, Troms and Finnmark: timing of the salmon catches, wild and escaped salmon, sea- and freshwater ages, sex distributions and other biological parameters

20.03.2014
Kolarctic ENPI CBC - Kolarctic salmon project (KO197) - Report III
Summary results from the coastal and fjord salmon fishery in theyears 2011 and 2012 in Nordland, Troms, Finnmark and White Sea (Russia): timing of the salmon catches, wild and escaped salmon, sea- and freshwater ages, sex distributions and other biologicalparameters

15.7.2013 Lohiriehan 2013 tulokset

9.7.2013 Eviran julkaisuja 1/2013: Teno- ja Näätämöjokien suojelu Gyrodactylus salaris –loiselta

4.7.2013 RKTL: Paikkakuntalaisten lohenkalastus ja saaliit Tenojoen vesistössä Suomessa 1980-2012

26.09.2012 Incidence of escaped farmed salmon at sea in the northernmost wild Atlantic salmon distribution area in Europe

16.06.2012

TENOJOEN LOHIKANTOJEN TILA, RAPORTTI 2012
TENOJOEN VESISTÖN LOHISEURANTA- JA TUTKIMUSTYÖRYHMÄ (suomenkielinen osuus alkaa sivulta 100)

04.03.2012 Mistä joista ovat Varanginvuonolla syksyllä pyydystetyt lohet kotoisin

01.11.2011 Raportti Norjan rannikon lohisaaliin alkuperästä ( raportti on norjankielinen)

01.10.2011 Atlantin lohi Tenojoen vesistössä V

01.10.2011 Atlantin lohi Tenojoen vesistössä IV; Talvikot

05.03.2011

Diddson kaikuluotaustutkimus Karasjoessa vuonna 2010 (raportti on englanninkielinen)

21.02.2011

Näätämöjoen lohenkalastuksen luonteet ja kalastussäädökset (RKTL)

21.02.2011

Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja (RKTL)

21.5.2010: Video monitoring of the River Laksjokka salmon migration in 2009 (doc-tiedosto)
Working report 21.5.2010, Panu Orell

21.5 Informasjon laks Tana 2010 (norjankielinen)

07.03.2010 Juvenile salmon densities and habitats in the rivers Karasjoki and Jiesjoki.
(Working report 5.3.2010 Panu Orell, Aki Mäki-Petäys, Jaakko Erkinaro, Jorma Kuusela, Matti Kylmäaho, Eero Niemelä. doc-tiedosto))

07.03.2010 Video monitoring of salmon and trout passage at the Neiden fish ladder in 2009.
( Working report 4.3.2010 Panu Orell, doc-tiedosto)

14.11.2010 VETOOMUS TENON LOHEN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA (Jyväskylässä 14.-15.11. 2009 Perhosymposiumissa)

09.11.2009
Perhosymposium ja Perhonsidonnan SM-kilpailut Jyväskylässä 14.-15.11. 2009

07.03.2010
Norwegian-Finnish working group on monitoring and research in Tana Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system Outlining a monitoring and research program for the River Tana within the framework of the precautionary approach
(Morten Johansen,Morten Johansen, Jaakko Erkinaro, Eero Niemelä, Tor G. Heggberget, Martin A. Svenning, Sturla Brørs 2008)

13.07.2009 Atlantin lohi (Salmo salar, L.) Tenojoen vesistössä I; ympäristöolosuhteet subarktisella Tenojoen vesistöaluella ja niiden vaikutus lohenkalastukseen ja loheen (PDF)

13.07.2009Atlantin lohi (Salmo salar, L.) Tenojoen vesistössä II; Saaliin kilomääräinen ja kappalemääräinen vaihtelu pyyntitavoittain ja saaliiden määriin vaikuttavia tekijöitä (PDF)

13.07.2009Atlantin lohi (Salmo salar, L.) Tenojoen vesistössä III; Kalastuskauden aikainen ja vuosien välinen vaihtelu lohisaaliin rakenteessa ja saaliiden ajoittumisessa eri pyydyksiin (PDF)

20.06.2009 Norjankielinen raportti Tenojoen lohien vaelluksista. (läh. Eero niemelä)

02.04.2009 TE-keskus tiedote: TENOJOEN KALASTUSSÄÄNTÖIHIN PIENIÄ MUUTOKSIA

22.04.2008 TE-keskus /Kuulutus/Tiedote: TENOJOEN VENEET UUTEEN VESIKULKUNEUVOREKISTERIIN
(lähde sivulla:http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=12490&area=7543)

01.03.2008 Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system

07.01.2008 Regulering av laksefiske i sjø og elv (Lohenkalastuksen säätely meressa ja joessa, Norjalaisten lehdistötiedote 07.01.2008) - tekstien käännös: Eero Niemelä

31.12.2007 Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport 1-2007
TANALAKSENS VANDRINGER (Resultater fra merkinger av laksesmolt i Tanavassdraget 1974 – 1981.)

30.12.2007 Eero Niemelä: Tietoa Tenon lohen vaelluksista Atlantilla

28.12.2007 Eero Niemelä:"Määrätietoisia esityksiä Norjan lohikantojen vahvistamiseksi"

15.05.2007 Koulutusta: Tenon veneiden vuokraajien ja kuljettajien koulutustilaisuus Karigasniemessä 30.05.2007.

04.05.2007 Lapin TE-keskuksen ohje Tenosopimuksen kalastussäännön 2 §:n mukaisesta luvan myynnistä

23.3.2007 TENON LOHISEMINAARI SIRMASSA

23.01.2007 Lapin TE-keskus ja Finnmarkin fylkesmannen ovat sopineet, ettei Tenojoen ensi kesän kalastussääntöihin ja kalastuslupien hintoihin tehdä muutoksia. Katso tiedote TÄSTÄ

12.12.2006 (TE-keskus) Tenon kalastajamäärät 2006

Arkisto ennen vuotta 2007

sivun alkuun