Aslakki kirjoittaa

Kirjaudu

Paluu

Aslak

Näytetään viestit 1 - 10 uusimmasta vanhimpaan.

Aiemmat viestit

22.03.2017 21:35 - Kuulin kyliltä että...
Lähettäjä: Aslak
....Utsjoen seurakunta ei ole mikään sippi seurakunta. Omaisuutta on runsaasti.. Voipi olla asukaslukuun suhteutettuna Suomen varakkaimpia. Köyhällä ja rikkaalla seurakunnalla on vielä suurempi ero kuin porolla ja hirvellä..

22.03.2017 19:23 - Tänään sittet Eduskunta päätti..
Lähettäjä: Aslak
...silmittömän suuressa viisaudessa Tenon kalastussopimuksesta. Toivottavasti tajusivat mitä päättivät ja jos tajusivat niin olivatpa vastuuttomia.

21.03.2017 21:45 - Pölhölä-yhtiön...
Lähettäjä: Aslak
...pääjohtaja Pölhö-Kustaa oli televisiossa

21.03.2017 18:21 - Kepu on kepittänyt..
Lähettäjä: Aslak
..pohjoista ennen näkemättömällä tavalla. Vaatii masokistista mielenlaatua äänestää keskustaa.

20.03.2017 20:33 - Kuuma pörssivinkki...
Lähettäjä: Aslak
...voin antaa kuuman pörssivinkin....jos käsillä on kepun osakkeita niin ne kannattaa hopusti vaihtaa esim. Talvivaaran osakkeisiin.
Tenon sopimus? Utsjoki ainakin 2 kertaa historian saatossa pyytänyt saada liittyä Norjaan.
Nytkin se voisi olla ajankohtaista kun hallituksen riihitontut puskevat läpi himmeli-sääntöä. Tenolaisen elämänmenon pää-äänenkannattaja on huolissaan seurannut sääntöneuvottelujen eri vaiheita. On silti mahdollista että tässä asiassa jotakin päätetään. Ovatko ne sitten Arkadian riihitontut vai maailman onnellisimman kansan vapaat poliitikot. Konjakkien juominen kannattaa varmuuden vuoksi säästää torstaille.
Mutta isompi on todennäköisyys että sopimus hyväksytään myös Norjassa.

20.03.2017 00:11 - Pikkuisen ajankohtaista...
Lähettäjä: Aslak
Finnmarkenissa oli tämmöinen pikku juttu:

" Her er en sak fra Finnmarken: Utsjok håper på norsk hjelp Motstanden mot Tana- avtalen er om mulig enda sterkere lokalt i Finland enn på norsk side. Nå håper man at Stortinget sier nei. Av Alf Helge Jensen Tana: I Finland er Tana-avtalen i praksis vedtatt av Riksdagen i og med at fagkomiteen har sagt ja. Håpet er at Stortinget skal si nei. To av de finske rettighetshaverne stilte på møtet med Elvestuen. Esko Aikio var med i den finske forhandlingsdelegasjonen. Han er jurist av yrke. – Alle på finsk side av Tanadalen er opprørte. Avtalen reduserer lokalbefolkningens fiskerettigheter mer enn de tilreisendes. Hytteeierne som får nesten samme rettighet som lokalbefolkningen, er likevel ikke fornøyd. De vil også ha garnrett, fortalte Aikio. En voldsom økning i hyttebyggingen som følge av nye rettigheter, vil legge ytterligere press på lokalbefolkningens fiske. En viktig årsak til motstanden er at turistnæringen svekkes kraftig. Hytteeierne trenger ikke leie lokal roer. De kan til og med leie seg selv ut som lokal roer. Dette vil føre til at de lokale roerne mister det meste av inntekten. I og med at fiskekortene som de over 700 hytteeierne må kjøpe til en symbolsk pris, teller med i turistkvota, vil det også bety færre turister som legger mer penger igjen lokalt. Og begrenset antall kort vil føre til at finske turister heller drar til norsk side. Aikio fortalte at i kommunen er man også bekymret over mulig utflytting, spesielt av de unge, som følge av et mindre inntektsgivende laksefiske. Finske myndigheter har argumentert med finsk eiendomsrett for å gi hytteeierne nye rettigheter. Ifølge Aikio er dette i beste fall omstridt. – Det er absolutt ikke nødvendig å gi hytteeierne rett på linje med lokalbefolkningen. Det er riktig at de har en rett, men den er marginal. Derfor er da også dagens avtale mye bedre enn den nye, sier Aikio. Den andre fra finsk side på møtet var Ellen Ravna (bildet), opprinnelig fra Bonakas. Hun er bosatt i Finland. Gjennom ektemannen har hun garnrett. Ravna og Aikio kunne fortelle til Finnmarken at situasjonen for lokalbefolkningen er verre enn i Norge. Dette fordi de står i fare av å måtte kjøpe fiskekort på linje med turistene i sideelvene. Grunnen er at skogforvaltningsloven er endret. Resultatet er at finske «Statskog» skal tjene penger gjennom salg av fiskekort i sideelvene. – Det har ikke nyttet for lokalbefolkningen å vise til samiske og lokale rettigheter. I Finland har det vært et stadig økende press mot samiske rettigheter siden landet sa nei til ILO-konvensjonen, sier Ravna.
Ola Elvestuen (V) er i så sterkt tvil om Tana-avtalen at han nok en gang måtte til Tana for å få lokale innspill. Møtet overbeviste i hvert fall leder Trine Noodt i Finnmark Venstre om at Stor-tinget må si nei. Av Alf Helge Jensen tana: – Jeg skjønner nå at Stortinget må si nei til Tana-avtalen, konkluderte venstrelederen i Finnmark på tampen av et fire timers møte i regi av Tana Venstre lørdag. Møtet var trommet sammen på kort tid fordi Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen ennå ikke har klart å bestemme seg for om han skal stemme ja eller nei. Derfor ønsket han flere lokale innspill. Og da helst noe han ikke har hørt før. Tana Venstre hadde et lignende møte med Elvestuen i januar. Noodt ble overbevist Stortingets energi- og miljøkomité kommer med sin innstilling 23. mars, og 28. mars tar Stortinget i plenum den endelige avgjørelsen. Elvestuen er leder i komiteen. Hans mening blir helt sikkert også Venstres. Elvestuen ville ikke si noe om møtet hadde fått han til å bestemme seg. Derimot var ikke Trine Noodt lenger i tvil etter møtet. Hun er både leder i Finnmark Venstre og topper stortingslista til partiet. Og hun ga Elvestuen det klare råd at han måtte stemme nei. Dilemma for Stortinget Elvestuen forklarte at det ikke er lett for Stortinget å si nei til en ferdig framforhandlet avtale med et annet land. Dessuten var han ikke overbevist om at det ville bli enkelt å få i stand nye forhandlinger med Finland. – Spørsmålet er om det er mulig å få til en bedre avtale, sa Elvestuen. Svaret fra møtet var at dette har man klart for Neidenelva gjennom lokale forhandlinger. Dessuten var man enige om mye i forhandlingene. Det er ikke så mye som må endres. Elvestuen virket overbevist om at dagens avtale er verre enn den nye, men der fikk han motbør fra flere. Fungerende ordfører John Nystad i Karasjok, som også satt i den norske forhandlingsdelegasjonen for Tanavassdraget fiskeforvaltning (TF) sammen med Reidar Varsi, mente at dagens avtale er bedre. Og den vil gjelde til den sies opp av ett av landene om Stortinget sier nei til den nye avtalen. Nystad pekte på at Tanadalens befolkning i begge land er tuftet på det samiske. Og han så avtalen som et angrep på nettopp det samiske. Dessuten tar den rettigheter fra lokalbefolkningen og gir til andre (de finske hytteeierne). – Blir avtalen vedtatt, kan embetsfolkene i begge land sette oss på land uten videre, sa Nystad. Har virkemidlene Også styreleder Rune Aslaksen i rettighetsorganisasjonen Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT) mente at dagens avtale er bedre. Han forklarte dette ved å vise til artikkel 7. Der har man alt av virkemidler man trenger for å begrense fisket for alle. Aslaksen presiserte at de er villige til å begrense garnfisket, men godtar ikke et kutt på 70-80 prosent samtidig som turistfisket bare kuttes 30 prosent. Han viste også til at LBT har en høyesterettsdom bak seg som viser at de har forrang ved kutt i fisket. Ikke tap av rettigheter Yrkesfisker og lokalpolitiker i Venstre, Sverre Pedersen, var alene om å støtte avtalen. Han mente det er feil å snakke om tap av rettigheter. – Jeg har rett til å fiske, men kvotene kan bli redusert. Det tar imidlertid ikke fra meg fiskeretten. Sånn er det også her. Laksebreveierne mister ikke retten til å fiske med garn, sa Pedersen. TF vingeklippes TF-leder Steinar Pedersen viste til at garnfiskerne frivillig over år har kuttet fisket med 70 prosent, samtidig som det finske turistfisket er mangedoblet. Pedersen kalte statens forvaltning av vassdraget for en skandale. TF kom først i 2011 og kan ikke klandres for det som skjedde i forkant. Likevel legger avtalen opp til kraftig vingeklipping av TF. Departementet skal ha full styring. Alt som blir igjen av den lokale forvaltning, er salg av fiskekort og oppsyn. Selv om Pedersen viste på lerret hva avtalen sier om dette, virket ikke Elvestuen overbevist. Han pekte på at det står i proposisjonen av TF skal ha en sentral rolle, noe han også ønsker. Han beklaget videre at Finland ikke har et tilsvarende organ som TF. Da ville forhandlingene kunnet foregå lokalt. Heller ikke det faktum at TF i praksis ble holdt utenfor forhandlingene i avgjørende fase, kjøpte Elvestuen uten videre. Både Nystad og Reidar Varsi fortalte hvordan både de og Sametinget måtte sitte på gangen mens embetsfolkene forhandlet. Det samme med de lokale representantene på finsk side. Tana-ordfører mente at alt viser at departementet har mistillit til TF. Elvestuen viste til at departementet hevder at TF har vært med på alle forhandlingsmøter. – Spørsmålet er om den eventuelle urett mot TF er nok til å si nei til avtalen, sa Elvestuen. Han vred seg dermed unna spørsmålet om tanaloven er brutt. Loven slår fast at TF og Sametinget skal delta i forhandlingene. Både Ingilæ og Varsi ba Elvestuen og resten av komiteen å be om alt av hemmeligholdte protokoller. De mente at dette ville vise at kritikken mot departementet er rett. Det at sørfinske hytteeiere med penger og innflytelse over myndighetene vil få rettigheter på linje med lokalbefolkningen, ble tatt opp av flere. – Deres nye fiskerett vil føre til formidabel prisøkning på hyttene og dessuten kraftig økning av den allerede storstilte hyttebyggingen. Det vil bli mange nye rettighetshavere. Jeg er bekymret over at statsråd Helgesen bagatelliserer dette. Motstanden er voldsom i Finland. Elvestuen, du kan bli en helt i to land om du stemmer nei, sa Ingilæ. Først torsdag før vi vite om El vestuen ble overbevist om at det må nye forhandlinger til. Noodt var altså ikke lenger i tvil. – Jeg er bekymret over at den lokale forvaltningen svekkes. Vi må få en bedre avtale. Nå blir det tradisjonelle fisket for lokalbefolkningen for sterkt rammet. Det vil bli en verkebyll. Jeg har stor forståelse for at folk er opprørte, sa Noodt. Elvestuen har selvsagt merket seg at saksordfører i komiteen, Han Henrik Fredriksen (Frp), vil følge egen samvittighet og stemme mot egen regjering. – Det er et veldig personlig standpunkt det står respekt av, sa Elvestuen uten å utdype om det betydde noe for hans standpunkt. Venstretoppen avsluttet med å takke for at så mange stilte opp på en lørdag. Det førte til følgende spontane kommentar fra Rune Aslaksen: – Du kunne kommet på julaften! Tana-avtalen Avtaleutkastet som ferdigbehandles i Riksdagen og Stortinget denne uka, er møtt med sterk motstand i begge land. Både rettighetshaverne (garnfiskerne) og kommunene har sagt nei. I Norge har også Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Sametinget, fylkestinget og Finnmarksbenken på Stortinget bedt om at avtalen avvises og forhandlingene gjenopptas. Dessuten har Fylkesmannen i Finnmark kommet med innsigelser. Det kanskje største ankepunktet fra motstanderne er at man på embets- og politisk nivå har gitt finske hytteeiere fra sør en rettighet på linje med lokalbefolkningen. For en symbolsk pris skal de kunne fiske fra båt uten lokal roer, også på norsk side av elva (ikke fra land på norsk side)."

19.03.2017 23:42 - tänä lobbareiden ja muiden lipevien...
Lähettäjä: Aslak
...ökykuiskuttelijoiden aikana valtaapitävät milteipä halveksivat kansaa, joka ei osaa sutkin lipevästi selittää asioita.
Edustajamme ovat kuin ööt aapisen laidassa, kun joutuvat kohtaamaan kansan syvät rivit.

19.03.2017 18:50 - Kun kansanedustaja kysyy sitä...
Lähettäjä: Aslak
...keihin valtuustoehdokkailla on hyviä suhteita. Niin kysymys herättää monia kysymyksiä.
Tämä suhdekysymys paljastaa senkin että hommat toimivat suhteiden avulla. Ehkä niin onkin nykykeskustalla ja ökymmiehillä.
Ei ole soveliasta pelotella äänestäjiä. Kysymys kuuluukin pitääkö meidämn olla väleissä sen käden kanssa joka meitä kurittaa..

19.03.2017 15:28 - tänään on viimeisenä...
Lähettäjä: Aslak
...pistetty orrelle kuivumaan kermikän mielga. Orret notkuvat. Tänä keväänä nostin ylemmäksi telineen pois kaiteen suojista. Nyt pääse tuima pohjoistuuli paremmin pureutumaan.

17.03.2017 17:50 - nyt oli lapinmiehen vaisto kohdillaan...
Lähettäjä: Aslak
...kun yleensä ajan Tenon itäpuolta ylös, mutta nyt tein poikkeuksen ja ajoin ns. Norjan puolta. Kun tulin kylille niin kuulin että nuorgamintiellä on ollut jo rekkahaaveri ja tie oli poikki.

Aiemmat viestit

Tenojoki.fi

sivun alkuun