Vedenkorkeudet Tenossa

  Tenojoki.fi

Alla olevat itsestään päivittyvät kuvat ovat sivulta:
Lapin ympäristökeskuksen vedenkorkeudet/
VESISTÖJEN VEDENKORKEUS LAPIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN ALUEELLA

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/lap.htm

Karigasniemi

Utsjoki

  Tenojoki.fi